Aanvraag wedstrijd

Wij stellen ons viswater regelmatig beschikbaar voor het houden van wedstrijden aan andere verenigingen.

De  voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

Minimaal een maand van te voren dient u  per e mail een aanvraag in te dienen bij onze wedstrijd coördinator dhr. Jan Eelsing met vermelding aantal vissers en gewenste visplek en tijdstip.

Het email adres van Jan Eelsing is: yj.eelsing@quicknet.nl

Hierna zult u z.s.m per email een antwoord van hem krijgen en indien akkoord ook een schriftelijk bewijs hiervan ontvangen.

De kosten van deze wedstrijd is ongeacht het aantal deelnemers slechts € 10,00 wat wij jaarlijks schenken aan KIKA.

Deze bijdrage dient u over te maken op de rekening  bankrekening NL58INGB 000 0077 643, t.n.v. HSV de Niedorpen