Informatie

             LET OP

  Als u aan de waterkant zit zonder een vergunning  en wordt gecontroleerd door   één van onze controleurs dan wordt u verzocht onmiddellijk te stoppen met vissen   en u krijgt een proces verbaal (geld boete).

VIS DOCUMENTEN: wat heb ik nodig! Klik hier

HSV De Niedorpen is rechthebbende op het visrecht in alle gemeentelijke vijvers, sloten en polderwater rondom Niedorp. Zij huren dit van diverse instanties zoals de gemeente en het waterschap  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Om dit alles te kunnen bekostigen geeft de vereniging een privaat rechtelijk document (vispas) uit. Iedereen die vist in de wateren van HSV De Niedorpen moet in het bezit zijn van een geldige vispas welke recht geeft om in wateren van HSV De Niedorpen te vissen. Van de contributie gelden wordt de huur, pacht- en looprecht kosten van diverse wateren voldaan.

Wat doet HSV De Niedorpen nog meer

HSV De Niedorpen is een hengelsportvereniging aangesloten bij federatie Sportvisserij Nederland , deze en de federatie SMWN wordt de visstand in de wateren beheerd en gecontroleerd. Daarom ontvangt u als u lid wordt van HSV De Niedorpen  een vispas van de  federatie. Tevens ontvangt u een lijst met viswateren in Nederland waar u ook mag vissen dit zijn wateren van andere federaties welke ook bij de NVVS zijn aangesloten. De NVVS zet zich in om de mogelijkheden voor de Nederlandse sportvisserij te verbeteren. Verder houd H.S.V De Niedorpen zich bezig met het beheren van het viswater, Je moet hierbij denken aan het controleren van de visstand, uitzetten pootvis, waterbemonstering en controle op de juiste visdocumenten.

Gesloten vistijden

Let goed op het visseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december maar er zijn periodes dat er op bepaalde vissoorten niet mag worden gevist.

Vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt, mag men niet in die periode voor handen hebben.

Na eventuele vangst moeten ze onmiddellijk in het zelfde water worden teruggezet.

Van 1 maart tot de laatste zaterdag van mei mag niet op snoek worden gevist **

Van 1 april t/m  31 mei is het verboden op barbeel, kopvoorn, en winde te vissen.

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei is het verboden op baars en snoekbaars te vissen **

Het hele jaar mag niet worden gevist op zalm, zeeforel, elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep, zeeprik, vlagzalm en meerval

Gesloten tijd  aassoorten **

In het tijdvak van 1 april tot de laatste zaterdag van mei is het verboden te vissen met de hengel geaasd met

– worm (of nabootsing daar van)

– slachtproducten

– dood visje

– stukje vis (ongeacht hoe groot)

– alle soorten kunstaas (m.u.v  vliegen kleiner dan 2,5 cm)

Meenemen van vis

Het is verboden snoek mee te nemen.

Per visdag mag u 2 (TWEE) snoekbaarzen meenemen. (min maat 50 cm)

Het is verboden graskarper in uw bezit te hebben.

Minimum maten diverse vissoorten

Indien u wel vis mee neemt hou er dan rekening dat u gebonden bent aan minimum maten

– aal/ paling        28 cm                           rietvoorn                       15 cm

– baars               22 cm                          serpeling                       15 cm

– barbeel            30 cm                           sneep                           30 cm

– beekridder        25 cm                           snoek                           45 cm

– bot                  20 cm                           snoekbaars                   42 cm  

– forel                25 cm                            vlagzalm                       35 cm

– kopvoorn         30 cm                            winde                           30 cm

– zeelt               25 cm 

 LET OP DE met * gemerkte losse verkoopppunten verkopen de  vergunning voor €33,00

Vissen met levend aas

Levend aasvis is verboden.