Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar plaatsvinden.

Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar de penningmeester email:   dirkvanbaaren@planet.nl

Werd de contributie per automatische incasso betaald, dan vervalt de daarvoor gegeven machtiging gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap.