Boetebedragen

Boete bedragen 2019

Overtredingen, feitnummers en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2016

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende

H 645 a met één of twee hengels € 140
H 645 b met één peur € 210
H 645 c met meer dan twee hengels € 350

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:

H 647 b een schriftelijke toestemming € 95
H 647 c huurovereenkomsten en andere documenten € 95

Niet toegestaan vistuig:

H 648 vissen met een niet toegestaan vistuig *

Toegestaan vistuig dat niet aan de voorwaarden voldoet:

H 650 a bij het vissen met één of twee toegestane vistuigen € 280
H 650 b bij het vissen met meer dan twee toegestane vistuigen *

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:

H 652 a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas € 95
H 652 b een staand net € 280
H 654 vissen tijdens de door de minister vastgestelde periode in een door hem
aangewezen water € 95
H 656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang € 95

Stuw/vispassage

H 660 vissen in de Neder-Rijn, Maas, Lek of Overijsselse Vecht binnen een afstand van
75 meter stroomafwaarts van een stuw, in een bij een stuw aangebrachte
vispassage of binnen een straal van 25 meter voor de bovenmond van
deze vispassage € 140

Voorhanden hebben vistuigen op of in de nabijheid van enig binnenwater:

H 662 a van een vistuig dat (op dat moment) op dat water niet gebruikt mag worden € 95
H 662 b van één of twee hengel(s) terwijl je geen toestemming (vergunning) hebt
om daar te vissen € 90
H 662 c van één peur of meer dan twee hengels zonder bevoegd te zijn hiermee
te vissen en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 140
H 662 d een ander toegestaan vistuig zonder bevoegd te zijn hiermee te vissen
en/of zonder de vereiste toestemming van de visrechthebbende € 280
H 662 e van een niet toegestaan vistuig *

Levend aas:

H 664 a vissen in kust- of binnenwater met een levende vis als aas € 380

Minimum maten en gesloten tijden (vis):

H 666 ondermaatse vis gevangen in zee, kust- of binnenwater niet direct terugzetten *
H 668 vis niet direct terugzetten in een voor die soort geldende gesloten tijd *
H 670 voorhanden hebben van gerookte paling kleiner dan 25 cm. *

Overige overtredingen, feitnummers en boetebedragen

Valse naam / identificatieplicht:

D 515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven € 380
D 517 niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden € 95

Geluidshinder

H 200 Nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht € 140
H 205 Veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende/ de omgeving (APV**) € 140

Vuur stoken

H 320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben (APV**) € 280

* bedrag wordt vastgesteld door de Officier van Justitie
** APV = Algemene Plaatselijk Verordening