Privacy verklaring

Registratie NAW gegevens

“HSV de Niedorpen” heeft haar leden geregistreerd staan in de ledenadministratie “HSV-Leden” van Sportvisserij Nederland. “HSV de Niedorpen” verwerkt persoonsgegevens uitsluitend conform de Privacyverklaring van Sportvisserij Nederland. “HSV de Niedorpen” is zonder uw toestemming niet bevoegd om uw gegevens, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, aan derden te verstrekken. HSV de Niedorpen gebruikt de NAW gegevens aanvullend op de privacyverklaring van Sportvisserij Nederland uitsluitend om u te informeren over, aan de vereniging gerelateerde zaken zoals uitnodigingen, programma’s en activiteiten. Zie de onderstaande verklaring omtrent registratie en verwerking van persoonsgegevens.

Activiteiten

Als deelnemer van activiteiten welke door “HSV de Niedorpen” worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met het door “HSV de Niedorpen” registreren en/of publiceren van bijvoorbeeld de uitslagen van de activiteit (voornaam, achternaam, gevangen gewicht, behaalde plaats) op de opgavenlijsten, de website, jaarverslag en/of de Facebook pagina van “HSV de Niedorpen”.

Foto’s

Bij activiteiten welke door “HSV de Niedorpen” worden georganiseerd worden geregeld foto’s gemaakt. De foto’s, welke in opdracht van “HSV de Niedorpen” worden gemaakt, worden over het algemeen in openbare ruimtes (bijvoorbeeld aan de waterkant) gemaakt. “HSV de Niedorpen mag deze foto’s uitsluitend gebruiken voor verenigingsdoeleinden. “HSV de Niedorpen” heeft de mogelijkheid om deze foto’s in bijvoorbeeld de krant, het verenigingsblad,

jaarverslag en/of op de website van de vereniging te publiceren. Als deelnemer van activiteiten welke door “HSV de Niedorpen” worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met de mogelijkheid van het publiceren van de foto’s. Mochten er een of meerdere foto’s van u op bijvoorbeeld de hiervoor benoemde media van “HSV de Niedorpen” staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels een email kenbaar te maken bij de ledenadministratie van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen. 

De foto’s welke in opdracht van “HSV de Niedorpen” gemaakt en gepubliceerd zijn op de website en/of Facebook pagina van HSV de Niedorpen zijn eigendom van de vereniging “HSV de Niedorpen” en mogen op geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming van “HSV de Niedorpen” worden gekopieerd en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ingezonden Foto’s

“HSV de Niedorpen” biedt haar leden de mogelijkheid aan om zijn/haar eigen foto(‘s) aan “HSV de Niedorpen” beschikbaar te stellen om op de website van “HSV de Niedorpen” te publiceren. “HSV de Niedorpen” heeft niet de mogelijkheid om na te gaan of deze ingezonden foto(‘s) van de inzender zelf afkomstig zijn, de persoon(en) en of rechthebbende(n) op/van de foto(‘s) hebben ingestemd met publicatie hiervan. Mochten er een of meerdere foto’s van u, of uw kind(eren) op bijvoorbeeld de website en/of de Facebook pagina van “HSV de Niedorpen” staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels een email kenbaar te maken bij de ledenadministratie dirkvanbaaren@planet.nlvan de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk vermelding of foto(‘s) van de site verwijderen.