VOG verklaring

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van persoon in kwestie in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Van personen welke leiding geven aan alle activiteiten jeugd gerelateerd van HSV de Niedorpen is een VOG verklaring verstrekt en zal iedere 5 jaar opnieuw worden aangevraagd. Kopie van deze verklaring is opgestuurd naar Sportvisserij Nederland.